Produkty  |  

SRT 7502

HD satelitní přijímač pro jedinečné sledování TV

Užívejte si široké nabídky programů s SRT 7502 – exkluzivním HD satelitním přijímačem pro Skylink, největšího poskytovatele placené TV v České republice a na Slovensku! Mnoho praktických funkcí, jako například FST pro rychlé vyhledání a instalaci oblíbených programů,průvodce EPG na 14 dnů, 8 seznamů oblíbených a rezervace událostí časovačem. Nejlepší volba pro Skylink.

 
 
SRT 7502

Přehled produktů

 • HDTV přijímač pro příjem nekódovaných programů ze satelitu
 • Čtečka karet Smartcard pro kanálů Skylink a CSlink
 • Snadné programování
 • USB: záznam, aktualizaci softwaru
 • Elektronický TV programový průvodce (EPG)
 • Rezervace událostí přímo z EPG
 • 8 Seznamy oblíbených TV a rozhlasových kanálů
 • Paměťová kapacita na 4000 kanálů
 • Funkce rodičovského zámku
 • Dolby® Digital Plus

 
HDTV přijímač pro příjem digitálních nekódovaných programů ze satelitu(1)
 
Čtečka karet Smartcard pro sledování šifrovaných kanálů Skylink a Cslink (2)
 
Funkce Fast Scan Table (FST) pro instalaci kompletního programového balíku během několika sekund
 
USB port pro záznam televizních programů,  a aktualizaci softwaru
 
Elektronický televizní programový průvodce (EPG) zobrazuje na obrazovce programové informace pro aktuální/následující události až na 7 dnů dopředu(3)
 
Zadávání událostí přímo z EPG
 
6 seznamů oblíbených kanálů pro TV a 2 pro rozhlasové stanice
 
Paměťová kapacita 4 000 kanálů
 
Funkce časovače pro sledování událostí
 
Funkce rodičovského zámku
 
Teletext s výběrem vnořených stránek dálkovým ovladačem
 
Podpora vícejazyčné nabídky na obrazovce (OSD)
 
Implementovány nejnovější údaje o satelitech a transpondérech
 
Dolby Digital Plus(4)
 
Digitální zvuk prostřednictvím koaxiálního výstupu (S/PDIF) pomocí připojení k digitálnímu zesilovači
 
Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a Goto-X
 
Ovládání pohotovostního režimu pomocí předního tlačítka
 
Automatické přepínání do pohotovostního režimu pro úsporu energie
 
Konektory: SAT IN, IČ extendér, S/PDIF koaxiální, HDMI, TV SCART, port USB (přední), napájení
 
Příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, napájecí adaptér
(1) V závislosti na místním signálu
(2) Předpokladem je aktivovaná a platná karta smartcard Irdeto
(3) Dostupnost závisí na poskytovateli vysílání
(4) Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
PŘÍJEM
PříjemDVB-S2
Nekódované vysíláníavailable
Placená TVSkylink, CSlink
SD, HDavailable
Slot pro karty Smart Cardavailable
VLASTNOSTI
Kapacita paměti pro kanály4000
Seznamy oblíbených kanálů8
Elektronický programový průvodce (EPG)available
Zadávání událostí přes EPGavailable
Časovačeavailable
Teletextavailable
Podpora vícejazyčných titulků a zvukového doprovoduavailable
Rodičovský zámekavailable
Funkce automatického pohotovostního režimuavailable
USB
USB Aktualizace softwaruavailable
Podpora záznamu na USB / Funkce časového posunuavailable
VIDEO
Poměr stran4:3 and 16:9, Pan & Scan, Letterbox, Full screen combined
Rozlišení video signálu"Scart: 576i, CVBS/RGB
AUDIO
Režim zvukuMono L/R, Stereo, Dolby Digital Plus*
Dolbyavailable
TUNER
Napájení LNB13/18 V DC (+/- 1 V), max. 500 mA, overload protected
Verze DiSEqC1.0, 1.1, 1.2, GOTO X
KONEKTORY
TUNER INavailable
HDMIavailable
SCARTavailable
Digitální audio konektor S/PDIFavailable
USBavailable
IR připojeníavailable
OBECNÉ ÚDAJE
Napájecí napětí100 - 240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energiemax. 18 W, typ. 7 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimumax. 0.5 W
Rozměry (Š x H x V) v mm170 x 128 x 39
Čistá hmotnost v kg0,36
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Baterieavailable
Dálkový ovladačavailable
Návod k obsluzeavailable
Napájecí adaptéravailable
EAN
Kód8717185449396
*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

Společnost STRONG prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic CE 2004/108/EC a 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná obchodní značka firmy SES ASTRA, Irdeto je registrovaná ochranná známka společnosti Irdeto Access B.V., HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích, Skylink® a CS Link® jsou obchodní značky používané pod licencí M7 Group S.A. Všechny názvy ostatních produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Napájecí adaptér není připojen nebo vypínač napájení je v poloze OFF (Vypnuto).
Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen do síťové zásuvky.
Zajistěte, aby byl vypínač napájení na zadním panelu v poloze ON
(Zapnuto).
 1. Chybně vybraný vstup / špatné připojení nebo kabel. Zástrčky nejsou zcela zasunuty do konektorů.
 2. Televizor je vypnutý.
 1. Zkontrolujte, zda je vybrán správný TV vstup. V případě HDMI vstupů
  nedojde u většiny televizorů k automatickému přepnutí na správný HDMI
  vstup.
  Ujistěte se, že jsou konektory správně připojeny k televizoru a přijímači.
 2. Zapněte televizor.
Zvuk je na televizoru nebo přijímači ztlumen na minimum.
Stiskněte tlačítko [MUTE] (Ztlumení zvuku) nebo [UP] (Zvýšení hlasitosti) na dálkovém ovladači televizoru nebo přijímače.
Zvuk a obraz je u některých kanálů rušen a nepřehrává se plynule.
Tento jev může být způsoben frekvenčním rušením.
Zařízení způsobující rušení jsou příliš blízko přijímače.
Mezi taková zařízení může patřit mikrovlnná trouba,
mobilní telefon nebo jiné zařízení používající vysokofrekvenční signály.
Vypněte takové zařízení nebo jej přemístěte do větší vzdálenosti.
HDMI rozlišení je pro používaný televizor příliš vysoké.
Dočasně připojte přijímač prostřednictvím kabelu SCART, aby se znovu
zobrazila nabídka a změňte HDMI rozlišení na nižší hodnotu.
 1. Přijímač nemůže přijímat signál.
 2. Nesprávné hodnoty některých parametrů tuneru.
 3. Nesprávný směr antény.
 1. Počasí je velmi špatné a příjem satelitních signálů je dočasně omezen.
  Satelitní anténa není vhodně nainstalována nebo má nesprávnou orientaci.
  Zkontrolujte kabel antény, vyměňte kabel nebo pevně připojte kabel k přijímači.
  V nabídce zkontrolujte, zda je signál k dispozici a má dobrou kvalitu.
  Mezi přijímací anténou a satelity se vyskytují stromy (výhled musí být zcela bez překážek).
 2. Nastavte správně hodnoty parametrů tuneru v nabídce {Installation > Antenna Setup/Channel Search} (Instalace > Nastavení antény / Vyhledávání kanálů). Užitečné webové stránky: http://de.kingofsat.net/
  http://www.lyngsat.com/
 3. Spektrálním analyzátorem zkontrolujte signál a správně nastavte anténu.
 1. Platnost předplatného vypršela.

  Smart karta očekává novou autorizaci.
  Žádné předplatné pro vybraný kanál.
 2. Karta není vložena správně
 3. Je používána jiná Smart karta.
 1. Zkontrolujte společně s vaším poskytovatelem služeb stav vašeho
  aktuálního předplatného {Conditional Access > Irdeto CA System >
  Product List Status} (Podmíněný přístup > Systém Irdeto CA >
  Stav seznamu produktů).
  Když byl přijímač delší dobu vypnut / odpojen od signálu, může opětovná aktivace platné karty trvat 1-2 hodiny.
  Přepněte na jiný kanál.
 2. Vložte Smart kartu pozlacenými konektory směrem dolů a dopředu do slotu čtečky.
 3. Vložte správný typ Smart karty nebo ověřte u provozovatele, že je funkce Smart karty zapnutá.

V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie, jsou vloženy nesprávně nebo jsou vybité.

Zářivkové osvětlení ruší IR signál dálkového ovladače.

Vzdálenost nebo úhel mezi dálkovým ovladačem a přijímačem je příliš velký.

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně nebo zda nejsou vybité. Pokud ano, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

Vypněte zářivkové osvětlení, které způsobuje rušení.

Zmenšete vzdálenost nebo úhel mezi dálkovým ovladačem a přijímačem.

Nesprávně zformátováno.

Je připojen HDD obsahující příliš mnoho složek nebo oddílů.

Je připojeno zařízení USB 1.1.

Naformátujte USB zařízení pomocí přijímače v nabídce {Channel Manager > HDD Manager} (Správce kanálů > Správce HDD).

HDD větší velikosti než 500 GB nebo HDD s více oddíly mohou vyžadovat větší čas detekce.

Přijímač nemusí s takovým USB zařízením pracovat správně nebo nelze
zaručit správnou funkci se všemi dostupnými USB zařízeními.

Je aktivována funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do
pohotovostního režimu) a bylo dosaženo nastaveného času (výchozí
nastavení je 3 h).
V nabídce {Timer > Time Adjust} (Časovač > Nastavení času)
můžete nastavit čas funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do
pohotovostního režimu) nebo můžete tuto funkci zakázat.
Přehrávání záznamů pořízených na (jiném) přijímači není možné.
Kvůli licenčním podmínkám a oprávněním lze přehrávání provést pouze na přijímači, na kterém byl záznam pořízen.
MR PIN kód nebyl přijat.
Provozovatel může u Smart karet změnit PIN kód pro přehrávání.  (PIN kód pro úroveň hodnocení obsahu). Obraťte se prosím na provozovatele.