• SRT 7004


 • SRT 7005


 • SRT 7007


 • SRT 7502


 • SRT 7504

    
       

SRT 7504

Nejlepší volba pro TV zábavu

SRT 7504 je exkluzivní HD satelitní přijímač pro Skylink, největšího poskytovatele služeb placených TV programů v České republice a na Slovensku. Vyberte si ze široké nabídky programů a užívejte si nejrůznější funkce, jako je např. Fast Scan Table (FST). FST rychle vyhledává a instaluje vaše oblíbené kanály. Okamžitě se vytváří nový aktualizovaný seznam kanálů. Kromě toho můžete nahrávat oblíbené pořady na externí paměťové zařízení USB.

Přehled produktů

 • Čtečka karet Smartcard pro kanálů Skylink a CSlink
 • Snadné programování
 • Rezervace událostí přímo z EPG
 • Pozastavení živé TV pomocí funkce časového posunu
 • Dolby® Digital Plus
 • Elektronický TV programový průvodce (EPG)
 • Podpora vícejazyčných titulků a zvukové stopy
 • USB: záznam, multimedia, aktualizaci softwaru
 •  

   HDTV (1080p) přijímač pro příjem digitálních nekódovaných televizních a rozhlasových programů ze satelitu (1)
   Čtečka karet Smartcard pro sledování šifrovaných kanálů Skylink a Cslink (2)
   Funkce Fast Scan Table (FST) pro instalaci kompletního programového balíku během několika sekund
   Funkce pro automatickou (FST) aktualizaci kanálů pro udržování seznamu kanálů v aktuálním stavu
   Port USB pro záznam, multimédia a aktualizaci softwaru (3)
   Záznam stisknutím jediného tlačítka
   Funkce časového posunu: pozastavení živého TV vysílání s pozdějším obnovením
   Dolby Digital Plus(4)
   Paměťová kapacita 4 000 kanálů
   Elektronický televizní programový průvodce (EPG) zobrazující informace o aktuálních/následujících událostech až na 7 dnů dopředu (5)
   Zadávání událostí přímo z EPG
   20 funkcí časovače pro sledování nebo záznam událostí
   Podpora teletextu, vícejazyčných titulků a vícejazyčné zvukové stopy (5)
    seznamů oblíbených televizních a rozhlasových programů
   Funkce rodičovského zámku
   Množství editačních funkcí pro satelit, transpondér, programy TV a rádia (6)
   Implementovány nejnovější údaje o satelitech a transpondérech
   Digitální zvuk prostřednictvím koaxiálního výstupu (S/PDIF) pomocí připojení k digitálnímu zesilovači
   Automatické přepínání do pohotovostního režimu pro úsporu energie
   Podpora DiSEqC 1.0, 1.2, GOTO X
   Ovládání pohotovostního režimu pomocí předního tlačítka
  (1) V závislosti na místním signálu
  (2) Předpokladem je aktivovaná a platná karta smartcard Irdeto
  (3) Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání všech video souborů, i když jsou jejich přípony podporovány, protože to závisí na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).
  (4) Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
  (5) Dostupnost závisí na poskytovateli vysílání
  (6) FST seznam kanálů je udržován a aktualizován operátorem a nelze jej upravovat. Úpravu kanálů lze provádět pouze u kanálů, které jsou uloženy pod číslem kanálu vyšším než 4 000 respektive 6 000 a navíc v seznamu (seznamech) oblíbených
  PŘÍJEM
  PříjemDVB-S2
  Nekódované vysíláníavailable
  Placená TVSkylink, CSlink
  HDavailable
  Slot pro karty Smart Cardavailable
  VLASTNOSTI
  Kapacita paměti pro kanály4000
  Seznamy oblíbených kanálů8
  Elektronický programový průvodce (EPG)available
  Zadávání událostí přes EPGavailable
  Časovače20
  Aktualizace softwaruUSB
  Teletextavailable
  Podpora vícejazyčných titulků a zvukového doprovoduavailable
  Rodičovský zámekavailable
  Funkce úpravavailable
  Funkce automatického pohotovostního režimuavailable
  USB
  USB multimédiaavailable
  Podpora záznamu na USB / Funkce časového posunuavailable
  VIDEO
  Poměr stran4:3 and 16:9, Pan & Scan, Letterbox, combined
  Rozlišení video signálu576p, 720p, 1080i, 1080p
  AUDIO
  Režim zvukuMono, L/R, Stereo
  Dolby*available
  TUNER
  Napájení LNB13/18 V DC (+/- 1 V), max. 350 mA, overload protected
  Verze DiSEqC1.0, 1.2, GOTO X
  KONEKTORY
  TUNER INavailable
  TUNER OUTavailable
  HDMIavailable
  SCARTavailable
  Digitální audio konektor S/PDIFavailable
  USBavailable
  OBECNÉ ÚDAJE ANTÉNA
  Napájecí napětí100 - 240 V AC 50/60 Hz
  Spotřeba energiemax. 23.40 W, typ. 6.90 W
  Spotřeba energie v pohotovostním režimumax. 0,50 W
  Rozměry (Š x H x V) v mm190 x 175 x 45
  Čistá hmotnost v kg0,59
  PŘÍSLUŠENSTVÍ
  Baterieavailable
  Dálkový ovladačavailable
  Návod k obsluzeavailable
  Napájecí adaptéravailable
  EAN
  Kód8717185448382
  Společnost STRONG prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic CE 2004/108/EC a 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

  Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná obchodní značka firmy SES ASTRA, Irdeto je registrovaná ochranná známka společnosti Irdeto Access B.V., HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích, Skylink® a CS Link® jsou obchodní značky používané pod licencí M7 Group S.A. Všechny názvy ostatních produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

  Příznak

  Příčina

  Náprava

  Displej na předním panelu se nerozsvítí.

  Napájecí adaptér není připojen nebo vypínač napájení je v poloze OFF (Vypnuto).

  Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen do síťové zásuvky. Zajistěte, aby byl vypínač napájení na zadním panelu v poloze ON (Zapnuto).

  Žádný obraz nebo zvuk

  Nesprávné připojení nebo nastavení audio/video výstupu přijímače do TV.

  Připojte audio/video výstup přijímače k TV správně a zkontrolujte provedená nastavení v nabídce {Installation > System Settings} (Instalace > Nastavení systému).

   

  Zvuk je ztlumený.

  Stiskněte tlačítko [MUTE] na TV nebo přijímači.

   

  Vypnutý televizor.

  Zapněte televizor.

  Žádný obraz

  Přijímač nemůže přijmout signál.

  Zkontrolujte kabel antény, vyměňte kabel nebo pevně připojte kabel k přijímači.

   

  Nesprávné hodnoty některých parametrů tuneru.

  Nastavte správně hodnoty parametrů tuneru v nabídce {Installation > Antenna Setup/Channel Search} (Instalace > Nastavení antény / Vyhledávání kanálů). Užitečné webové stránky: http://de.kingofsat.net/
  http://www.lyngsat.com/

   

  Nesprávný směr antény.

  Spektrálním analyzátorem zkontrolujte signál a správně nastavte anténu.

  Žádný přístup k zakódovaným službám

  Platnost předplatného vypršela.

   

  Smart karta očekává novou autorizaci.

  Žádné předplatné pro vybraný kanál.

  Zkontrolujte společně s vaším poskytovatelem služeb stav vašeho aktuálního předplatného {Conditional Access > Irdeto CA System > Product List Status} (Podmíněný přístup > Systém Irdeto CA > Stav seznamu produktů).
  Když byl přijímač delší dobu vypnut / odpojen od signálu, může opětovná aktivace platné karty trvat 1-2 hodiny.
  Přepněte na jiný kanál.

  Dálkový ovladač nefunguje

  V dálkovém ovladači nejsou vloženy baterie, jsou vloženy nesprávně nebo jsou vybité.

  Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně nebo zda nejsou vybité; pokud ano, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

  Paměťové USB zařízení nefunguje správně.

  Nesprávně zformátováno.

  Je připojen HDD větší kapacity.

  Je připojeno zařízení USB 1.1.

  Naformátujte USB zařízení pomocí přijímače v nabídce {Channel Manager > HDD Manager} (Správce kanálů > Správce HDD).
  HDD větší velikosti nebo HDD s více oddíly mohou vyžadovat větší čas detekce.
  Přijímač nemusí s takovým USB zařízením správně fungovat nebo nelze zaručit funkcionalitu se všemi dostupnými USB zařízeními.

  Externí USB HDD se nezapne.

  Odběr energie je příliš velký.

  Připojte k USB HDD zařízení externí napájecí adaptér (max. je k dispozici 5 V / 1 A).

  Přijímač se automaticky přepíná do pohotovostního režimu.

  Je aktivována funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu) a bylo dosaženo nastaveného času (výchozí nastavení je 3 h).

  V nabídce {Timer > Time Adjust} (Časovač > Nastavení času) můžete nastavit čas funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu) nebo můžete tuto funkci zakázat.

   

  Problémy s funkcí záznamu nebo časového posunu

   

   

   

   

  Z licenčních důvodů je možné, že funkce Timeshift (Časový posun), záznam nebo přehrávání nebude fungovat.

   

  MR Master PIN (MR Hlavní PIN kód) neotevře záznam.

   

  ANGA 2017
  www.strong-connected.com              www.thomsonstb.net