Download "Privacy Statement"

Personvernerklæring

av

STRONG

Datert 16 Mai 2018

a. STRONG gjør sitt ytterste for å holde de nødvendige data fra våre klienter, kunder og leverandører til et minimum, og kun til bruk for de tiltenkte formålene som er avtalt rundt emnet eller for gjensidig oppfyllelse av kontrakten.

b. STRONG uttrykker på det sterkeste at dataene fra klienten, kundene og / eller leverandørene lagres elektronisk så lenge dette er lovkravet.

c. Personlige data som navn, tittel, adresse, telefon- og faksnummer og annen informasjon som kreves for adressering som følge av moderne kommunikasjonsteknikker (f.eks: e-postadresse eller nettside), leverings- og faktureringsadresser, handelsregisterdata, momsnummer, Tjenestens emne og tilhørende data fra de respektive kontaktpersoner og autoriserte signatarer til klientene, kundene og/eller leverandørene, samt de fastsatte kredittgrenser og eventuelle påminnelser behandles og lagres av STRONG med henblikk på regnskap og logistikk til utløpet av garantien, begrensningsloven og lovfestet oppbevaringsperiode, utover inntil opphør av mulige juridiske tvister.

d. De nødvendige dataene for oppfyllelse av bestillingen og kontrakten kan sendes til våre logistikkpartnere, kundeservicepartnere, skattekonsulenter, skattemessige representanter, revisorer, banker og kredittforsikringsselskaper, samt i forbindelse med nettbutikk bestillinger til vår betalingstjenesteleverandør.

e. For bestillinger via vår nettbutikk skjer betalingsprosessen via en betalingstjenesteleverandør. STRONG mottar eller lagrer derfor ikke kredittkort eller andre bankdetaljer. For å fullføre bestillingen etter at betalingsprosessen er fullført, bruker STRONG imidlertid HTTP-informasjonskapsler som er lagret på din datamaskin.

f. Hvis myndigheter eller domstoler uttrykkelig ber om relevante opplysninger fra våre klienter, kunder og/eller leverandører og denne forespørselen overholder gjeldende lovbestemte lover, må vi også videresende de forespurte dataene.

g. I tillegg bør det bemerkes at innad i konsernet kan våre moderselskaper ha tilgang til data fra klienter, kunder og/eller leverandører for kontrollerende formål.

h. I tilfelle hvor STRONG må videresende data fra våre klienter, kunder og/eller leverandører til inkassobyråer, advokater og ansvarlige rettsorganer for å samle våre krav, er denne videresending begrunnet i henhold til art. 6 paragr. 1 (f) GDPR som forfølger våre legitime interesser.

i. Etter hans eller hennes eksplisitte samtykke vil STRONG kun bruke data fra klienter, kunder og/eller leverandører kun for sending av markedsføringsmateriale, produktsupport eller annen tjenesteinformasjon. I tillegg er våre samarbeidspartnere kun nevnt som dette for andre kunder, media og andre tredjeparter når klienter, kunder og/eller leverandører uttrykkelig har avtalt det på forhånd. Samtykke til de ovennevnte punktene kan imidlertid til enhver tid besvares skriftlig (for eksempel via e-post).

j. Klienter, kunder og/eller leverandører er forpliktet til å kunngjøre endringer av deres bolig- eller forretningsadresse samt endringer av kontaktpersoner til STRONG, så lenge kontraktsmessig transaksjon ikke er fullstendig oppfylt. Dersom informasjonen utelates, skal uttalelser anses som mottatt selv om de ble sendt til den sist kjente adressen eller den sist kjente kontaktpersonen.

k. Selvfølgelig er en person også berettiget etter tydelig identifisering av sin identitet til å se hennes eller hans personlige data lagret og behandlet av STRONG, for å forårsake endringer i hans eller hennes data, for å lære kilden til disse dataene, så lenge denne informasjonen ikke bryter med noen rettigheter som fordrer beskyttelse av tredjeparter, og for å bestemme sletting av sine egne data, dersom dette ikke strider mot lovbestemte lagerkrav.

l. STRONG tar alle tekniske og økonomiske fornuftige tiltak for å beskytte lagrede data mot uautorisert tilgang. Forutsatt at STRONG ikke er forsettlig eller grovt uaktsom uten hensyn til ivaretakelse, er kravet om erstatningskrav til juridiske personer ekskludert.